Solicitud de contacto con SECOT

 

 

 

 

 

 

 

  HARREMANETARAKO ESKAERA / SOLICITUD DE CONTACTO
  Mesedez, markatu X batez interesatzen zaizkizun lerro guztiak. /
  Por favor, marque con un aspa (X) todas las líneas que le interesen.

  EKINTZAILETZA / EMPRENDIMIENTO

  Ekintzailetza zer den jakin nahi dut. / Quiero saber qué es el Emprendimiento.

  Ekiteko ideia bat dut, eta ideiak kontrastatu nahi ditut. / Tengo una idea para emprender y quiero contrastar ideas.

  Nire ideia nola antolatu gehiago jakin nahi dut. / Quiero conocer más cómo organizar mi idea.

  Antolaketa posible bat dut, baina gai batzuei buruz gehiago jakin nahi dut: / Tengo una posible organización, pero deseo saber más sobre algunos temas:

  __________Produktua / Producto
  __________Plangintza / Planificación
  __________Finantziazioa / Financiación
  __________Merkatua / Mercado
  __________Kontrol ekonomikoa / Control Económico
  __________Langileak / Personal
  __________Egitura juridikoa / Forma Jurídica

  Nahiko prest dut, baina nola abiatu jakin nahi dut. / Tengo bastante preparado, pero quiero saber cómo arrancar.

  ENPRESA/NEGOZIO BAT DUT / TENGO UNA EMPRESA/NEGOCIO

  Nahiko ongi doa, baina gai batzuk hobetu nahiko nituzke: / Marcha bastante bien, pero me gustaría mejorar algunos temas:

  __________Antolaketa / Organización
  __________Produktua: / Producto:

  ____________________ Prezioak / Precios
  ____________________ Erosketak / Compras
  ____________________ Izakinak / Existencias
  ____________________ Kontrola / Control
  ____________________ Ordaindu gabeak / Impagados

  __________Langileak / Personal
  __________Marketina / Marketing
  __________Legezkoa/Fiskala / Legal/Fiscal
  __________Beste batzuk / Otros


  Arazo larriak ditut: / Tengo serios problemas:

  __________Antolaketa / Organización
  __________Ekonomikoak / Económicos
  __________Langileak / Personal
  __________Salmentak / Ventas
  __________Bezeroak / Clientes
  __________Lokalizazioa / Localización
  __________Sektoriala / Sectorial
  __________Beste batzuk / Otros


  Jubilatu nahi dut eta: / Quiero jubilarme y:

  __________Negozioa familian mantendu / Mantener el negocio en familia
  __________Merkatuan jarri / Ponerlo en el mercado
  __________Sozietatearen gaia ebaztea / Resolver el tema societario
  __________Beste batzuk / Otros


  [text JubilaciónOtros id:JubilaciónOtros class:form-control]

  BESTELAKOAK / VARIOS

  Aurretik aipatu ez den gai bat dut. / Tengo un asunto no indicado anteriormente.


  IRADOKIZUNAK / SUGERENCIAS