Merkataritza ez sedentarioa arautzen duen udal-ordenantzaren aldaketaren hasierako onarpena