Aldaketa, honako honetan: Araua, prezio publikoak ezartzen dituena sarreretarako, inskripzioetarako eta matrikuletarako, hezkuntza-, kultura-, kirol- edo gizarte-ikastaro eta -jardueretarako. Hasierako onespena