Aldaketa hiri-lurren balio igoeraren gainekok zerga arautzen duen ordenantza fiskalean (2023.urtea). Hasierako onespena