Udalaren 57/2022 AA onartzea, langileen ordainsari-igoeretarako