2.poligonoko 977, lurzatiaren zati baten doako lagapena, hezkuntza erabilerarako