948.partzelaren jabetza doan lagatzea, osasun zentrorako