Burlatako usalaren autonomia sustatzeko eta mendetasuna prebenitzeko zerbitzua arauten duen ordenantza-proiektua egin aurreko kontsulta publikoa