Alkateaordearen dedikazioa eta ordainsariak onartzea