2022ko abuztuaren 11a osoko bilkura alkatetzaren informazioa