2021eko apirilaren osoko bilkura alkatetzaren informazioa