2021eko abenduaren 30a osoko bilkura alkatetzaren infozmazioa