2021eko ekainaren osoko bilkura alkatetzaren informazioa