BURLATAKO MERKATARITZA BONUEI BURUZKO ARGIBIDE-ESKAERA

  APELLIDO 1 / 1. ABIZENA *

  APELLIDO 2 / 2. ABIZENA *

  NOMBRE / IZENA *

  TELÉFONO / TELEFONOA *

  CORREO ELECTRÓNICO / POSTA ELEKTRONIKOA


  Comerciante / MerkatariaCiudadano/a / Herritarra