Helduentzako aretoko jardueren tasen itzulketak

Burlatako Kirol Patronatuak 2019-2020 aldiko Helduentzako Aretoko Jardueren tasaren zati proportzionala itzuliko du, hartu ez diren saioei dagokiena.

Dirua itzultzeko, zure laguntza behar dugu. Inprimaki hau betetzeko eskatzen dizuegu, igerilekuan abonatuak EZ diren pertsonak soilik.

Dagokion zenbatekoa egoera erregularizatu eta beharrezko informazio eta dokumentazio guztia lortu ondoren itzuliko da.

Mila esker.

  APELLIDO 1 / 1. ABIZENA *

  APELLIDO 2 / 2. ABIZENA *

  NOMBRE / IZENA *

  DNI / NAN *

  FECHA NACIMIENTO / JAIOTZE EGUNA *

  TELÉFONO MÓVIL / TELEFONO MUGIKORRA *

  TELÉFONO FIJO / TELEFONO FINKOA

  CORREO ELECTRÓNICO / POSTA ELEKTRONIKOA *

  ACTIVIDAD DEPORTIVA / KIROL JARDUERA *
  Indícanos la actividad o actividades deportivas a las que está inscrita / Adierazi izena emana duzun kirol-jarduera(k).

  Ciclo IndoorEntrenamiento TotalGimnasia MantenimientoGimnasia SuaveHipopresivaPilatesPilates SuaveTaichiYogaYoga SuaveZumba

  CONDICIÓN / EGOERA *
  Abonado/a Piscinas MunicipalesNo abonado/a y Sí empadronado/a BurladaNo abonado/a y No empadronado/a Burlada

  Nº CUENTA CON IBAN/ KONTU ZENBAKIA IBAN BARNE *
  Número de cuenta en la que desea que se realice el ingreso/ Diru itzulketa egiteko nahi duzun kontu korronte zenbakia.
  Introduzca los 22 dígitos que vienen a continuación de 'ES', sin espacios ni guiones / Sar itzazu 'ES' ondoren datozen 22 zenbakiak, hutsune edo gidoirik gabe
  ES

  Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

  Tratamenduaren arduraduna Ayuntamiento de Burlada – Burlatako Udala
  Tratamenduaren helburua Aurkeztu diren edo eskatu diren administrazio-prozedura izapidetzea
  Eskubideak Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita beste eskubide batzuk ere, dpd@burlada.es posta elektronikoaren bidez edo 39/2015 Legean aurreikusitako edozein modutan.
  Informazio gehiago Kontsultatu informazio gehiago eta baliatu zure eskubideak hemen:
  http://www.burlada.es/eu/general/politica-de-privacidad/