HAUR ESKOLAKO AURRE-INSKRIPZIOAK 2020-2021 IKASTURTEA

Matrikula egiteko epea: maiatzaren 25etik ekainaren 5era.

Zalantzak kontsultatzea; astelehenetik ostegunera, 09:00etatik 13:00etara, 948 38 26 69 telefonoan edo bizkarmendia@burlada.es helbidean.

DATOS DEL NIÑO/A - HAURRAREN IZENA

NOMBRE / IZENA *

APELLIDO 1 / 1. ABIZENA *

APELLIDO 2 / 2. ABIZENA *

FECHA DE NACIMIENTO / JAIOTZE DATA *

DOMICILIO EMPADRONAMIENTO / ERROLDATZE HELBIDEA *

LOCALIDAD / HERRIA *

DATOS DE MADRE, PADRE O TUTOR/ES LEGALES - AMA, AITA EDO LEGEZKO TUTORE/AK

NOMBRE DE LA MADRE / AMAREN IZENA *

NOMBRE DEL PADRE / AITAREN IZENA *

DNI DEL PADRE O DE LA MADRE / AITA EDO AMAREN NAN * (es el que aparecerá en las listas como identificador del niño/a - Zerrendetan agertuko den zenbakia da haurraren identifikatzaile gisa)

DIRECCIÓN DE EMAIL / EMAIL HELBIDEA *

TELÉFONO DE CONTACTO / TELEFONO ZENBAKIA *

ADJUNTAR DOCUMENTOS / DOKUMENTUAK ERANTSI *
Si no puedes adjuntar todos los documentos envíalos por correo a bizkarmendia@burlada.es con el nombre del niño/a en el asunto / Ezin badituzu dokumentu guztiak erantsi, posta bidez bidali bizkarmendia@burlada.es helbidera, gaia bezala haurraren izena adierazi beharko duzu.

DOCUMENTO 1 (máx 2 Mb) / 1. DOKUMENTUA (gehienez 2 Mb)

DOCUMENTO 2 (máx 2 Mb) / 2. DOKUMENTUA (gehienez 2 Mb)

DOCUMENTO 3 (máx 1 Mb) / 2. DOKUMENTUA (gehienez 1 Mb)

SOLICITA / ESKATZEN DU

REALIZAR PREINSCRIPCIÓN EN / AURRE-INSKRIPZIOA EGITEA:

CASTELLANO Jornada completa con comedor / GAZTELANIA Eskola-egun osoa, jantokia barneCASTELLANO Jornada completa sin comedor / GAZTELANIA Eskola-egun osoa, jantokirik gabeEUSKERA Jornada completa con comedor / EUSKERA Eskola-egun osoa, jantokia barneEUSKERA Jornada completa sin comedor / EUSKERA Eskola-egun osoa, jantokirik gabe