Gizarte Zerbitzuak – Tutoretzapeko apartamentuak

Organo kudeatzailea

Burlatako Udala – Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroa (GZUZ)

Baliabidearen xedea

Ordezko ostatu-sistema, adinekoak beren ingurunean mantentzeko zerbitzu gehigarririk gabe.

Prestazio mota

Ez bermatua.

Hartzaileak

Burlatan erroldatutako pertsonak, 65 urtetik gorakoak, autobalimendu-maila ona dutenak eta ostatu-arazo larriak dituztenak.

Baldintzak

 • Burlatan bizitzea eta erroldatzea.
 • 65 urtetik gorakoa.
 • Autobalimendu-maila ona eta autonomia psiko-fisikoa izatea.
 • Etxebizitzaren beharra, gabeziagatik, deshauzioagatik, bizigarritasun-gabezia larriengatik.
 • Diru-sarreren maila ez da urteko LGSren halako bi baino handiagoa.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Eskabidea behar bezala beteta.
 • NANren edo AIZaren kopia.
 • Osasun-txostena (auto-balimenduaren testa).
 • Diru-sarreren egiaztagiria eta baliabide ekonomikoen zinpeko aitorpena.
 • Azken errenta-aitorpenaren kopia.
 • Katastro-ziurtagiria.
 • Alokairu- eta/edo harrera-egoera egiaztatzen duen dokumentua.

Aurkezteko lekua

Arauak

Erlazionatutako informazioa