Gizarte Zerbitzuak – Eskola jantoki laguntzak

Organo kudeatzailea

Burlatako Udala – Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroa (GZUZ)

Baliabidearen xedea

Deialdi publikoaren bidez, prozedura juridikoa arautzen da Burlatan erroldatuta dauden eta bizi diren familiei gizarte-zerbitzuen arloko diru-laguntzak emateko, banakako ebaluazioa norgehiagoka bidez araubidean, Haur Hezkuntzako bigarren zikloan, Lehen Hezkuntzan eta herriko ikastetxeetara joaten diren eskola-adineko ikasleen jantokietara joateko.

 

 

Urteko deialdia, NAOn, webgunean eta udal-bandoan argitaratuta

 

Hartzaileak

Burlatan erroldatutako eta bertan bizi diren familia-unitateak, kasuan kasuko ikasturtean Haur Hezkuntzako bigarren zikloan eta Lehen Hezkuntzan eskola-adinean dauden adingabeak dituztenak.

Jantokirako laguntza ekonomikoa biztanleriaren sektore espezifiko bati zuzenduta dago; beraz, ez dira herritar guztientzat, baizik eta zailtasun sozioekonomikoko egoerak dituzten familientzat.

Baldintzak

  • Eskaera egiten den unean eta laguntza jasotzen den bitartean, Burlatan (adingabea, aita, ama, izatezko bikotea edo adingabearekin bizi diren eta afektibitate-harremana duten beste pertsona batzuk edo adingabeen tutoreak) bizitzea eta erroldatuta egotea.
    Oinarrizko gizarte-zerbitzuek udal-erroldaren bidez egiaztatuko dute eskatzaileen eta onuradunen erroldatze- eta bizikidetza-egoera.
  • Dagokion ikasturtean Burlatako ikastetxeetan 1. artikuluan adierazitako mailetan eskolatutako adingabeak beren ardurapean izatea.
  • Familiaren diru-sarrerak oinarri hauetako erreferentziako taula ekonomikoetan ezarritakoak baino txikiagoak izatea kontzeptu guztiengatik, bizikidetza-unitatearen eta kalkulatzeko kontuan hartutako kontzeptuen arabera.
  • Burlatako Udalarekiko zerga-betebeharrak egunean izatea.
  • Deialdi honetan eskatutako eskabidea eta dokumentazioa ezarritako epeetan aurkeztu izana.
  • Era berean, kontuan hartuko dira, salbuespenezkoak izateagatik, adingabearen prebentzio- eta babes-baliabide gisa jantokira joatea eskatzen duten egoerak eta/edo orokortzeko zaila den tratamendu berezia behar dutenak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Eskatzaileek dagokion inprimakia bete beharko dute, eredu ofizialaren arabera. Horretarako, deialdian zehaztutako dokumentazioaren fotokopia aurkeztu beharko dute, datu pertsonalei, familia- eta lan-egoerari, familiaren diru-sarrera guztien egiaztagiriei eta balora daitezkeen beste egoera batzuei buruzkoa.

Araudia

  • Burlatako Udalaren diru-laguntzak arautzen dituen udal-ordenantza (2012ko maiatzaren 4ko NAO, 84. zk.).