Obrak eta Zerbitzuak – Hilerria – Hilobien berritzea edo luzatzea

Xedea

  • Udal hilerrian hilobi baten emakida berritzeko edo luzatzeko eskaera
  • Urtero abisuak txertatzen dira, iraungiko diren hilobien zerrendak hilerriko eta udaletxeko iragarki-taulan eta www.burlada.es webgunean argitaratu direla gogorarazteko interesdunei
  • Berritzeko edo luzatzeko eskaera iraungitze-epea igaro baino lehen egin behar da (mugaegunaren urte berean)

Eskatzaileak/Onuradunak

  • Hileta-eskubidearen titularra edo titularraren berariazko baimen nahikoa duena

Nola eta non eskatu:

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Araudia:

  • Hileta Osasunaren Erregelamendua, urriaren 15eko 297/2001 Foru Dekretua (Nao 143)
  • Hilerria emateagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala (Ordenantza Fiskala 13)