Hirigintza – Obren erantzukizunpeko adierazpena

Erantzukizunpeko adierazpena egin behar da (begiratu jarduera sailkatuetan, obretan eta jarduera mota guztiak abian jartzean erantzukizunpeko adierazpenen eta aurretiazko jakinarazpenen prozedurak arautzen dituen udal-ordenantza eta jarraibideak)

  1. Jarraibideak
  2. Obren erantzukizunpeko adierazpenaren instantzia
  3. Autolikidazioaren inprimakia

Obren autolikidazioaren jarraibideak

      4. Lokaleko obren ziurtagiria

Leihoak:

V1

Balkoiak:

B1

Humo-irteerak – Galdarak

H1

Toldoak

T1

Ohar garrantzitsua: lokaletan eta eraikinetan (ez etxebizitzetan) egiten diren obra guztiek proiektu teknikoa behar badute, eraikinen eraikuntzari buruzko Estatistika Galdetegia aurkeztu beharko dute, beteta, eta, horrekin batera, kasu bakoitzean aurretik adierazitako dokumentazioa.