Ekonomia Zerbitzuak – Fidantza – Itzultze eskaera

Organo kudeatzailea

Xedea
  • Bere garaian aurkeztutako fidantza/abala itzultzea.
Eskatzaileak/Onuradunak
  • Bankuko fidantza edo abal bat aurrez jarri duten pertsona fisiko edo juridiko interesdunak
Aurkeztu beharreko dokumentazioa
  • Eskaera orokorra, gordailuaren xedea eta data aipatuz.
Aurkezteko lekua
Informazio gehiago
  • Behin-behineko fidantzak ofizioz itzultzen dira, zerbitzua esleitzeko erabakiaren jakinarazpenarekin batera.
  • Behin betiko fidantzak itzultzeko, beharrezkoa da dagokion zerbitzuko arduradunaren txostena eta organo eskudunaren baimena.