Ekonomia Zerbitzuak – Ekonomia Jardueren Zerga (EJZ) – Alta, baja edo aldatzea

Organo kudeatzailea

Xedea

– Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (EJZ) alta, baja edo aldaketak egiteko eskaera edo lizentzia fiskala.

Eskaeraren baldintzak

– Zergaren kuota urteko ordainagiri batean biratzen da, alta emanda egon den hiruhileko naturalen kuota barne.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

  • Izapide-unitatean bertan bete beharreko eskabide-inprimakia. Izapidea telematikoki egiten bada, 811 imprimakia ere aurkeztu behar da (812 imprimakia ondasun higiezinak alokatzeko bada)
  • Jardueraren titularraren NANa edo IFZ (fotokopia).
  • Eskatzailea titularra ez bada, NANaz gain, jardueraren titularraren NANaren edo IFZren fotokopia eta baimena aurkeztu beharko ditu.
  • Jarduera egiten den lokalaren identifikazioa, adibidez, hiri-kontribuzioaren ordainagiriarekin, alokairu-kontratuarekin, titularraren izena (altetarako).
  • Unitate izapidegileak edozein dokumentazio osagarri eska dezake izapidea behar bezala kudeatzeko.

Aurkezteko lekua

Zenbatekoa

– Doako izapidetzea.
– Kuotaren likidazioa: arau erregulatzaileek ezarritakoaren arabera.

Bestelako datuak

– Izapidetze-epea: berehalako ondorioak ditu.
– Administrazio-isiltasuna: ez.
– Ebazpen-organoa: ez.

Arauak

– 2/1995 Foru Legea, martxoaren 10ekoa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa.
– 7/1996 Foru Legea, maiatzaren 28koa, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren edo Lizentzia Fiskalaren Tarifei eta Jarraibideei buruzkoa.