Ekonomia Zerbitzuak – Trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga – Erreklamazioa edo errekurtsoa

Organo kudeatzailea

Xedea

Zirkulazio-zergaren likidazioari buruzko erreklamazioa aurkeztea, honako arrazoi hauengatik:

 • Beste subjektu pasibo bat izatea, ibilgailua transferitu delako
 • Errorea tarifaren aplikazioan
 • Hiru hilean behin hainbanatzeko eskaera, ibilgailuari behin betiko baja emateagatik
 • Beste arrazoi batzuk.

Non aurkeztu

Nork egin dezake izapidea?

 • Edozein pertsona fisiko edo juridiko (edo haren ordezkaria). Eskatzailea titularra ez bada, NANaz gain, NANaren fotokopia eta titularraren baimena aurkeztu beharko ditu).

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Eskabide orokorra
 • Erreklamazioa justifikatzen duen edozein agiri (ibilgailuaren bajaren egiaztagiria, beste udal baten zergaren ordainagiria, etab.)
 • Erreklamazioaren arrazoia ekonomikoa denean, banku-kontuaren zenbakia aurkeztu behar da.
 • Unitate izapidegileak edozein dokumentazio osagarri eska dezake izapidea behar bezala kudeatzeko.

Informazio gehiago

 • Kuota edo kuotaren zati bat itzuli behar izanez gero, zure banku-kontuan ordainduko zaizu.
 • Erreklamazioa edo errekurtsoa aurkezteak ez du zergaduna ordaintzeko betebeharretik salbuesten.
 • Zerga ez ordaintzeak errekarguak eta berandutze-interesak dakartza.
 • Tramitazio epea: 15 eta 30 egun bitartean
 • Administrazio-isiltasuna: negatiboa
 • Ebazpen organoa: Alkatetzaren ebazpena

Erlazionatutako informazioa