Ekonomia Zerbitzuak – Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga – Exenziorako eskaera

Organo kudeatzailea:

Xedea:

 • Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga (IVTM-Zirkulazioa) ordaintzetik salbuesteko eskatzea, Betekizunak atalean adierazitako egoeraren batean egoteagatik.

Non aurkeztu

Nork egin dezake izapidea?

 • Ibilgailuaren titularra edo haren ordezkaria, NANaren, AIZaren eta sinatutako baimenaren fotokopia erantsita.

Honako ibilgailu hauek salbuetsita daude TMIZ ordaintzetik:

 • Ibilgailu ofizialak, anbulantziak eta DYAren eta Gurutze Gorriaren osasun-laguntzako ibilgailuak, irabazi-asmorik gabeko erakundeen ibilgailuak, desgaitasuna duten pertsonak garraiatzeko, hiri-autobusak eta nekazaritzako ibilgailuak eta makinak.
 • Desgaitasunagatik.

– Ibilgailu baten titularra izatea eta% 33ko edo gehiagoko desgaitasun-maila izatea, eta, gainera, honako egoera hauetakoren bat izatea:

  1. Mugikortasun murriztua izatea, Desgaitasun-maila aitortu, aitortu eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren II. eranskinaren arabera.
  2. Defizit kognitiboa, intelektuala edo nahasmendu mentala izatea.
  3. Begirik onenean 0,1 edo gutxiagoko ikusmen-zolitasuna izatea, zuzentasunez, edo 10 gradura edo gutxiagora murriztutako ikusmen-eremua.
  4. Adingabea izatea.

– Edo bereziki egokitutako ibilgailu baten titularra izatea.

Salbuespena pertsona bakoitzeko ibilgailu batera mugatuko da.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Eskabide orokorra, honako hauek adierazita: titularra, ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta mozkinaren arrazoia.
 • Nortasun-agiria: ibilgailuaren titularraren eta, hala badagokio, adingabearen NAN, AIZ edo pasaportea.
 • Nafarroako Gobernuaren desgaitasun-mailaren ziurtagiria.

Unitate izapidegileak edozein dokumentazio osagarri eska dezake izapidea behar bezala kudeatzeko.