Hirigintza – Dorre-garabia instalatzeko eskaera

Xedea

 • Dorre-garabia instalatzeko eskaera
Eskatzailea:
 • Edozein pertsona fisiko edo juridiko.
 • Instalazio horren beharra justifikatu beharko du.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Dorre-garabia instalatzeko eskaera orokorra.
 • Ordezkaritza egiaztatzeko agiriak, pertsona fisiko edo juridiko baten ordezkari gisa jardunez gero.
 • Garabia instalatzeko proiektua, teknikari eskudunak idatzia.
 • Aseguru-etxearen aseguru-poliza edo ziurtagiria, hirugarrenei eragindako kalteak estaltzen dituena, instalatu beharreko garabia bereziki aipatuta.
 • Aseguru-primaren azken ordainagiriaren kopia, edo ordainketan egunean dagoela egiaztatzen duen dokumentazioa.
 • Dorretxe-garabia instalatzeko lizentzia eman ondoren, eta martxan jarri aurretik, instalazio-etxearen edo teknikari eskudunaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, muntaketa eta funtzionamendu ezin hobeak egiaztatzen dituena.

Tasak eta zergak:

 • Garabien instalazio- eta funtzionamendu-lizentzia bakoitza izapidetzeagatik eta/edo ebazteagatik: 120,00 euro. 7. Ordenantza Fiskala.
 • Ordainagiria lizentzia eman izanaren jakinarazpenarekin batera jakinaraziko da.
Aurkezteko lekua
 • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan xedatutakoaren arabera.
Ebazpen-organoa:
 • Alkatetza
Informazio interesgarria:
 • Garabia tokiko jabari publikoan instalatzen bada, aldez aurretik jabari publikoa okupatzeko dagokion lizentzia eskatu beharko da. Ikusi fitxa espezifikoa.