Biztanleen Errolda – Alta, baja edo aldaketa

Organo kudeatzailea:

Xedea

– Bizilekua Burlatan duten pertsonen Biztanleen Udal Erroldan alta emateko, helbidea aldatzeko edo datuak aldatzeko eskaera.

– Jatorrizko udalerrian baja ematea automatikoki izapidetuko du Udalak alta-eskaera egitean.

– Borondatezko baja aurrez aurre eskatu ahal izango du jatorrizko herrialdera bizilekua aldatu behar duen atzerriko nazionalitateko pertsonak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Non aurkeztu

Araudia:

  • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
  • 1690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, Toki Erakundeen Biztanleria eta Lurralde Mugaketari buruzko Erregelamendua onartzen duena.
  • Ebazpena, 2020ko otsailaren 17koa, Estatistikako Institutu Nazionalaren Lehendakaritzarena eta Autonomia Erkidegoko eta Tokiko Lankidetzarako Zuzendaritza Nagusiarena, udalei udal-erroldaren kudeaketari buruzko jarraibide teknikoak ematen dizkiena.

Lotutako izapideak

Organo kudeatzailea:

Xedea

– Bizilekua Burlatan duten pertsonen Biztanleen Udal Erroldan alta emateko, helbidea aldatzeko edo datuak aldatzeko eskaera.

– Jatorrizko udalerrian baja ematea automatikoki izapidetuko du Udalak alta-eskaera egitean.

– Borondatezko baja aurrez aurre eskatu ahal izango du jatorrizko herrialdera bizilekua aldatu behar duen atzerriko nazionalitateko pertsonak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Non aurkeztu

Araudia:

  • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
  • 1690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, Toki Erakundeen Biztanleria eta Lurralde Mugaketari buruzko Erregelamendua onartzen duena.
  • Ebazpena, 2020ko otsailaren 17koa, Estatistikako Institutu Nazionalaren Lehendakaritzarena eta Autonomia Erkidegoko eta Tokiko Lankidetzarako Zuzendaritza Nagusiarena, udalei udal-erroldaren kudeaketari buruzko jarraibide teknikoak ematen dizkiena.

Lotutako izapideak