Errolda – Confirmación de residencia de extranjeros no obligados a renovación padronal

Organo kudeatzailea

Xedea

– Estatistikako Institutu Nazionalaren jakinarazpena jaso ondoren, udalerrian bizitzen jarraitzen duela dioen adierazpena sinatu behar da gutun baten bidez, errolda-berritzera behartuta ez dauden atzerritarren egoitza aldian-aldian egiaztatzeko.

– Manifestua aurrez aurre sinatu behar da.

– Atzerritarra 16 urtetik beherakoa bada, aitak, amak edo adingabearen legezko ordezkariak ere bertaratuko da, manifestua sinatuta.

– Berrespena izapidetzen ez bada, errolda-inskripzioaren ofiziozko baja-espedientea hasiko da, eta izapide hori egin ez duen atzerritarrak udal-erroldan baja ematen duenean amaituko da.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

  • AIZ edo pasaportea
  • 16 urtetik beherakoen kasuan: adingabearen AIZ edo pasaportea, aitaren edo amaren edo legezko ordezkariaren AIZ edo pasaportea, eta ordezkaritza egiaztatzen duen agiria, halakorik badago.

Aurkezteko lekua

Arauak

  • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena
  • 1690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, Toki Erakundeen Biztanleria eta Lurralde Mugaketari buruzko Erregelamendua onartzen duena.
  • Ebazpena, 2015eko urtarrilaren 30ekoa, Estatistikako Institutu Nazionaleko lehendakariarena eta Autonomia Erkidegoekiko eta Toki Erakundeekiko Eskumenak Koordinatzeko zuzendari nagusiarena, udalei udal-erroldaren kudeaketari buruzko jarraibide teknikoak ematen dizkiena.
  • Ebazpena, 2019ko maiatzaren 16koa, Idazkariordetzarena, Estatistikako Institutu Nazionaleko presidentearen eta Autonomia eta Toki Lankidetzako zuzendari nagusiaren 2019ko maiatzaren 9ko Ebazpena argitaratzen duena. Ebazpen horren bidez, epaia betez, aldatu egiten da 2015eko urtarrilaren 30eko Ebazpena, udalei udal-erroldaren kudeaketari buruzko jarraibide teknikoak ematen dizkiena.