Errolda – Europako Erkidegokoak ez diren atzerritarren errolda-inskripzioa berritzea, egoitza iraunkorrerako baimenik gabe

Organo kudeatzailea

Xedea

– Estatistikako Institutu Nazionalaren jakinarazpena jaso ondoren, udalerrian bizitzen jarraitzeko adierazpena sinatzea eskatu zen, erroldako inskripzioa berritzeko eskatzeko.

– 16 urtetik beherako atzerritarren kasuan, adingabearen aitak edo amak edo legezko ordezkariak sinatuko du adierazpena.

– Berritzea izapidetzen ez bada, ofizioz baja emateko espedientea hasiko da, erroldako inskripzioa iraungitzeagatik.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

– AIZ edo pasaportea.

– 16 urtetik beherakoetan: adingabearen AIZ edo pasaportea, aitaren edo amaren edo legezko ordezkariaren AIZ edo pasaportea, eta ordezkaritza egiaztatzen duen agiria, halakorik badago.

Aurkezteko lekua

– Aurrez aurre, Burlatako Udalean – Herritarrentzako Arreta Bulegoa
Telematikoki, egoitza elektronikoan

Arauak

– 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena

– 1690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, Toki Erakundeen Biztanleriari eta Lurralde Mugaketari buruzko Erregelamendua onartzen duena.

– Ebazpena, 2020ko apirilaren 29koa, Idazkariordetzarena, Estatistikako Institutu Nazionalaren Lehendakaritzaren eta Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakundeen Lankidetzarako Zuzendaritza Nagusiaren 2020ko otsailaren 17ko Ebazpena argitaratzen duena. Ebazpen horren bidez, udal-erroldaren kudeaketari buruzko jarraibide teknikoak ematen zaizkie udalei.