Udaltzaingoak – Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzia

Organo kudeatzailea

Xedea

 • Udaltzaingoak arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzia ematen die eskatutako baldintzak betetzen dituzten pertsonei, dagokion araudian aurreikusitako baldintzetan.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Animalia arriskutsuaren lizentzia lortzeko dokumentazioa izapidetzeko eskaera espezifikoa
 • Animaliaren osasun-txartela
 • Aseguru-poliza, animaliaren izena eta txipa bertan jasota daudela egiaztatzeko, eta erantzukizun zibileko hitzartutako kopurua legeak eskatutakoa baino handiagoa dela egiaztatzeko. Ordainketa egin izanaren bankuko egiaztagiria aurkeztea
 • Gaitasun mediko eta psikologikoaren ziurtagiri medikoa
 • Zigor-ziurtagiria. Penalen ziurtagiria zuzenean Justiziako Lurralde Kudeatzailetzan (Zigortuen eta Auzi-iheslarien Erregistro Zentrala, Virgen del Puy kalea, 1) eskatuta lor daiteke, edo, bestela, Zigortuen eta Auzi-iheslarien Erregistro Zentralaren aurrekariak eskatzeko dokumentuaren bidez, Udaltzaingoaren bidez.
 • Udaltzaingoaren bulegoetan kamera digitalarekin egingo zaizkio titularraren eta animaliaren argazkiak
 • Lizentzia izapidetzeko urtero onartutako udal tasa ordaindu izanaren egiaztagiria

Aurkezteko lekua:

Informazio gehiago

 • Lizentziak bost urterako balio du, eta epe horretan hura lortzeko beharrezko baldintzak bete beharko dira.
 • Lizentzia edukitzeak ez du gainerako betebeharretatik salbuesten (lotuta, muturrekoa, ez bi animalia).
 • Udal honi jakinarazi beharko zaio erregistroko datuetan edozein aldaketa gertatzen bada, bai titularrari dagokionez, bai animaliari dagokionez.
 • Betebeharrak ez ezagutzeak ez du salbuesten horiek betetzetik.

Arauak

 • 287/2002 Errege Dekretua, martxoaren 22koa, animalia arriskutsuak edukitzeari buruzkoa
 • 50/1999 Legea, abenduaren 23koa, animalia arriskutsuak edukitzeko araubide juridikoari buruzkoa
 • Burlatako udalerrian animaliak edukitzeari buruzko Osasun Ordenantza (2002ko ekainaren 2ko Nao 66)