Udaltzaingoa – Bide publikotik kenduak izan diren autoen berreskuratzea

Bide publikotik kendutako ibilgailua berreskuratzea.

Ibilgailuak kentzea ez da arau-haustea:– Behar bezala baimendutako ekitaldi publiko baterako okupatu behar den leku batean aparkatuta daudenean.
– Bide publikoa garbitzeko, konpontzeko, mantentzeko edo seinaleztatzeko beharrezkoa denean.
– Larrialdietan.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

– Zirkulazio-baimena.
– Ibilgailuaren fitxa teknikoa.
– Indarrean dagoen aseguruaren ordainagiria.
– Gidabaimena.
– Erretiratze- eta zaintza-tasak ordaintzea.

Informazio gehiago
– Araudia: Ibilgailuak bide publikotik kentzeko eta, ondoren, zaintzeko zerbitzua emateagatiko eskubideak eta tasak arautzen dituen ordenantza fiskala (10. Ordenantza Fiskala).