Policía Municipal – Elbarrientzako ibilgailuak aparkatzeko txartela – Alta edo berritzea

Organo kudeatzailea

Xedea

  • Udaltzaingoak aparkaleku-txartela izapidetu dezake mugikortasun murriztua duten pertsonentzat erreserbatutako eremuetan, baldin eta indarreko araudian ezarritako baldintzak betetzen badituzte.
  • Espedizioa Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialeko Departamentuak egiten du.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

  • Aparkatzeko txartela emateko eskaera
  • Gidabaimenaren neurriko  argazki bat
  • Txosten medikoa, Nafarroako Gobernuaren Balorazio Zentroan izapidetutako beharrezko mugikortasun-baremoa ez badu.
  • Desgaitasuna duten pertsonen garraio kolektiboko ibilgailuek, ibilgailuaren matrikula jakinarazi beharko dute, eta autonomia pertsonala sustatzeko eta mendekotasunari arreta emateko gizarte-zerbitzuak ematen dituztela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituzte.

Aurkezteko lekua:

Informazio gehiago

  • Nafarroako Gobernuaren Desgaitasunaren Balorazio Zentroak ematen du txartela ezintasun-mailaren edo mugikortasun murriztuaren baldintzak betetzen diren ala ez. Eguneratuta egon behar du.
  • Desgaitasunaren balorazioa egin ez bada, txosten medikoa aurkeztuko da.