Elbarrientzako ibilgailuak aparkatzeko txartela – Alta edo berritzea

Organo kudeatzailea

Xedea

  • Udaltzaingoak desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako eremuetan aparkatzeko txartela ematen die eskatutako baldintzak betetzen dituzten pertsonei, dagokion Udal Ordenantza Arautzailean aurreikusitako baldintzetan.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

  • Aparkatzeko txartela emateko eskaera
  • NAN_IFZren fotokopia
  • Gidabaimenaren neurriko bi argazki
  • Berrituz gero, iraungitako txartela
  • Desgaitasuna duen pertsona dela eta ordenantzaren 2.1 artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duen dokumentazio ofiziala.
  • Desgaitasuna duten pertsonen garraio kolektiboko ibilgailuek, ibilgailuaren matrikula jakinarazi beharko dute, eta autonomia pertsonala sustatzeko eta mendekotasunari arreta emateko gizarte-zerbitzuak ematen dituztela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituzte.

Aurkezteko lekua:

Informazio gehiago

  • Txartela jaulkitzeko desgaitasun-mailaren edo mugikortasun murriztuaren baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen ziurtagiria edo txostena Nafarroako Gobernuaren Desgaitasuna Baloratzeko Zentroak ematen du. Eguneratuta egon behar du.
  • Desgaitasuna baloratu ez bada, eskaera ukatu egingo da, ordenantzaren 5. artikuluan aurreikusitako kasuan izan ezik.

Arauak