Gizarte Zerbitzuak – Harrera eta gizarte orientazio zerbitzua

Organo kudeatzailea

Burlatako Udala – Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroa (GZUZ)

Baliabidearen xedea

Herritar guztiei zuzenduta dago, eta haren helburua da herritarren eskaerak jasotzea eta haien gizarte-arazoei lehen erantzuna ematea, gizarte-babeseko sistemen prestazioetarako sarbidea erraztea, eta oinarrizko gizarte-zerbitzuaren gainerako programetarako sarbidea ematea.

Banakako/familiako arreta:

 • Pertsonen gizarte-premiak antzematea, haien gabeziak, gaitasunak, ahalmenak eta lehentasunak kontuan hartuta, premia horiei lehen erantzuna emateko; Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren beste programa batzuetara edo beste gizarte-zerbitzu espezializatu batzuetara bideratzea.

Komunitate-arreta:

 • Asoziazionismoa eta herritar guztien gizarteratzea erraztuko duten gizarte-babeseko beste modu batzuk babestea eta sustatzea, eta herritar eta/edo kolektibo zehatz guztiei zuzendutako gizarte-jarrera positiboak sustatzea.

Prestazio mota

Bermatua.

Hartzaileak

Burlatako erroldatuak eta bizilagunak, bai eta prestazioren bat jaso dezaketen herritar guztiak ere.

Baldintzak

 • Burlatan bizitzea eta errolda izatea.

Prozedura

 • Hitzordua eskatu Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroan.
 • Informazioa, gizarte-orientazioa eta aholkularitza: elkarrizketa gizarte-langilearekin.
 • Eskarien balorazioa eta diagnostiko soziala eta/edo sozioedukatiboa: esku-hartzearen edo bideratzearen egokitasuna eta txosten soziala (hala badagokio).
 • Espedientea irekitzea erabiltzaileei buruzko informazio-sisteman.

Kudeaketa

Askotariko gizarte-prestazioetarako eskaerak eta horretarako behar den dokumentazioa, eta Gizarte Txostena, hala eskatzen duten prestazioetan.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Burlatako errolda.
 • Beste batzuk. (Eskatuko den laguntza eta baliabidearen arabera).

Araudia

 • 15/2006 Foru Legea, abenduaren 14koa, Nafarroako Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.
 • 32/2013 Foru Dekretua, maiatzaren 22koa, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen programen eta finantzaketaren arloan Gizarte Zerbitzuei buruzko Foru Legea garatzeko erregelamendua onartzen duena.