Gizarte Zerbitzuak – Haurrak, nerabeak eta familiak zaintzeko programa

Organo kudeatzailea

Burlatako Udala – Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroa (GZUZ)

Baliabidearen xedea

Gizarte-zerbitzuen sistemako prestazio guztietarako eta biztanleria-sektore horri dagozkion gizarte-babeseko beste sistema batzuetarako sarbidea erraztea.

Norbanako/familia arreta:

 • Haurren, nerabeen eta familien gizarte-premiak antzematea, haien gabeziak, gaitasunak, ahalmenak eta lehentasunak kontuan hartuta, premia horiei lehen erantzuna emateko; Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren beste programa batzuetara edo beste gizarte-zerbitzu espezializatu batzuetara bideratzea.
 • Adingabeek beren garapen pertsonala ahalbidetzen duen ingurune bat izan dezaten sustatzea, beren komunitatearen esparruko jarduketen bidez, eta babesgabetasun-egoerak agertzea prebenitzea, egoera horiek zuzentzeko eta aldatzeko laguntza-moduak bultzatuz.

Arreta komunitarioa:

 • Asoziazionismoa eta haur, nerabe eta familia guztien gizarteratzea erraztuko duten gizarte-babeseko beste modu batzuk babestea eta sustatzea, eta kolektibo jakin batzuei zuzendutako gizarte-jarrera positiboak sustatzea.
 • Guraso eskolak sustatzeko eta mantentzeko jarduerak egiten dira.
 • Adingabeek Burlatako kultura, aisialdi eta astialdi-espazioetan parte har dezaten sustatzea.
 • Gizartea sustatzeko eta sentsibilizatzeko ekintzak.
 • Babesgabetasun arin edo ertaineko egoeran dauden adingabeei arreta eta laguntza emateko programa bat egitea.
 • Tokiko edo autonomia-erkidegoetako koordinazio instituzionaleko foroetan parte hartzea.

Prestazio mota

Bermatua.

Hartzaileak

Burlatako erroldatutako adingabeak eta haien kargura adingabeak dituzten familia-unitateak.

Baldintzak

 • Burlatan bizitzea eta errolda izatea.
 • Nafarroako Foru Komunitatean modu egonkorrean edo aldi baterako bizitzea.

Prozedura

 • Hitzordua eskatu Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroan.
 • Informazioa, gizarte-orientazioa eta aholkularitza: elkarrizketa gizarte-langilearekin.
 • Eskarien balorazioa eta diagnostiko soziala: esku-hartzearen edo bideratzearen egokitasuna eta txosten soziala (hala badagokio).
 • Espedientea irekitzea erabiltzaileei buruzko informazio-sisteman.

Kudeaketa

Askotariko gizarte-prestazioetarako eskaerak eta horretarako behar den dokumentazioa, eta Gizarte Txostena, hala eskatzen duten prestazioetan.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • NANren kopia,

Eta prestazioek eskatzen dutenean:

 • Eskaera egoki beteta.
 • Diru-sarreren egiaztagiria eta baliabide ekonomikoen zinpeko aitorpena.
 • Errenta aitorpenaren azken kopia.
 • Alokairu- eta/edo harrera-egoera egiaztatzen duen dokumentua.

Araudia

 • 26/2015 Legea, uztailaren 28koa, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duena.

Erlazionatutako informazioa