Gizarte Zerbitzuak – Gizarteratzeko eta laneratzeko zerbitzua

Organo kudeatzailea

Burlatako Udala– Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroa (GZUZ)

Baliabidearen xedea

Norbanako/familia arreta:

 • Pertsonen gizarte-premiak antzematea, haien gabeziak, gaitasunak, ahalmenak eta lehentasunak kontuan hartuta, premia horiei lehen erantzuna emateko; oinarrizko gizarte-zerbitzuaren edo beste gizarte-zerbitzu espezializatu batzuen beste programa batzuen ondorioz.

Arreta komunitarioa:

 • Asoziazionismoa eta gizartean laguntzeko beste modu batzuk babestea eta sustatzea, gizartean eta lan-munduan sartzeko premia larria eta aukerak dituen sektore bat gizarteratzen laguntzeko.
 • Talde jakin batzuei zuzendutako gizarte-jarrera positiboak sustatzea.

Prestazio mota

Bermatua.

Hartzaileak

Burlatako erroldatuak eta bizilagunak, bai eta prestazioren bat jaso dezaketen herritar guztiak ere (Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren beste programa batzuetatik eratorritako pertsonak).

Baldintzak

 • Burlatan bizitzea eta errolda izatea.

Prozedura

 • Hitzordua eskatu Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroan.
 • Informazioa, gizarte-orientazioa eta aholkularitza: elkarrizketa gizarte-langilearekin.
 • Eskarien balorazioa eta diagnostiko soziala: esku-hartzearen edo bideratzearen egokitasuna eta txosten soziala (hala badagokio).
 • Espedientea irekitzea erabiltzaileei buruzko informazio-sisteman.

Kudeaketa

Askotariko gizarte-prestazioetarako eskaerak eta horretarako behar den dokumentazioa, eta Gizarte Txostena, hala eskatzen duten prestazioetan.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • NANren kopia,

Eta prestazioek hala eskatuta:

 • Eskaera egoki beteta.
 • Diru-sarreren egiaztagiria eta baliabide ekonomikoen zinpeko aitorpena.
 • Errenta aitorpenaren azken kopia.
 • Alokairu edo harrera egoerak aitortzen dituen dokumentua.

Erlazionatutako informazioa