Gizarte Zerbitzuak -Autonomia pertsonala sustatzeko eta mendekotasun egoeran dauden pertsonei arreta emateko zerbitzua

Organo kudeatzailea

Burlatako Udala – Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroa (GZUZ)

Baliabidearen xedea

Laguntza indibiduala edo familiarra ematea gizarte-zerbitzuen sistemako prestazioen premia-egoeran dauden pertsonei eta/edo familiei, autonomia pertsonaleko eta/edo autobaliagarritasuneko zailtasunak dituztenei eta gizarte-babeseko beste sistema batzuk.

Norbanako / familia arreta:

• Pertsonen gizarte-beharrei erantzutea, haien gabeziak, gaitasunak, ahalmenak eta lehentasunak kontuan hartuta, premia horiei lehen erantzuna emateko. Eta, hala badagokio, eta pertsonak edo familiak hala erabakitzen badu, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren beste programa batzuetara bideratzea (etxez etxeko laguntza, familia-errespetua eta/edo erretiroa), edo beste gizarte-zerbitzu espezializatu batzuetara (Larrialdietarako Telefono Zerbitzua, Eguneko Zentroak, Egoitzak, etab.).

Arreta komunitarioa:

• Adinekoen eta/edo norberaren burua balioesteko zailtasunak dituzten pertsonen asoziazionismoa eta gizarte-laguntzako beste modu batzuk babestea eta sustatzea, eta zahartze-arazoak arintzera eta/edo kolektibo jakin batzuei (udalerriko elkarteak: BARRACHICHAR, AROA, etab.) zuzendutako gizarte-jarrera positiboak sustatzea.

Prestazio mota

Mendekotasuna bermatuta eta bermatu gabeko beste batzuk.

Hartzaileak

Burlatako erroldatuak eta bizilagunak, bai eta prestazioren bat jaso dezaketen herritar guztiak ere.

Baldintzak

  • Burlatan bizitzea eta errolda izatea.

Prozedura

• Hitzordua eskatu Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroan.
• Informazioa, gizarte-orientazioa eta aholkularitza: elkarrizketa gizarte-langilearekin.
• Eskarien balorazioa eta diagnostiko soziala: esku-hartzearen edo bideratzearen egokitasuna eta txosten soziala (hala badagokio).
• Espedientea irekitzea erabiltzaileei buruzko informazio-sisteman.

Kudeaketa

Askotariko gizarte-prestazioetarako eskaerak eta horretarako behar den dokumentazioa, eta Gizarte Txostena, hala eskatzen duten prestazioetan.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

• NANren kopia,

Eta prestazioek hala eskatzen dutenean:

• Eskaera egoki beteta.
• Diru-sarreren egiaztagiria eta baliabide ekonomikoen zinpeko aitorpena.
• Errenta aitorpenaren azken kopia.
• Etxebizitzaren eta/edo harreraren egoera egiaztatzen duen dokumentua.

Araudia

  • 15/2006 Foru Legea, abenduaren 14koa, Nafarroako Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.
  • 39/2006 Legea, abenduaren 14koa, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.

Erlazionatutako informazioa