Gizarte Zerbitzuak – 60 urtetik gorakoentzako podologia zerbitzua

Organo kudeatzailea

Burlatako Udala – Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroa (GZUZ)

Baliabidearen xedea

Podologia-zerbitzua erabiltzeko diru-laguntzak emateko prozedura arautzen da.

Hartzaileak

Biztanleria-sektore espezifiko bati zuzenduta dago, Burlatako bizilagunei, adinagatik zerbitzu hori behar dutenei eta ezarritako baremoaren araberako diru-sarrerak dituztenei.

Baldintzak

  • Burlatan bizitzea eta erroldatua izatea
  • 60 urte edo gehiago izatea
  • Baliabide ekonomiko nahikorik ez izatea.
  • Eskabidea eta dokumentazioa ezarritako epeetan aurkeztu izana.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

  • Eskaera egoki beteta.
  • NANren edo AIZaren kopia.
  • Diru-sarreren egiaztagiriak eta horien jatorria.
  • Azken ekitaldiko errenta-aitorpena.

Aurkezteko tokiak

Araudia

Podologia-zerbitzurako prestazio ekonomikoak emateko diru-laguntzen deialdia arautzen duten oinarriak, norgehiagoka ebaluazio-erregimenean. (2013ko otsailaren 22ko NAO, 37. zk.).

Oharrak

Urteko deialdia NAO-n, web eta bando bidez argitaratua.

Erlazionatutako informazioa