Gizarte Zerbitzuak – Familia arreta zerbitzua

Organo kudeatzailea

Burlatako Udala – Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroa (GZUZ)

Baliabidearen xedea

 • Autonomia pertsonalerako edo mendetasun-mailarako zailtasunak dituzten adineko pertsonei edo desgaituei etxean edo herrian zerbitzuak ematea.
 • Zaintzaileei atsedenaldia eskaintzea.

Prestazio mota

Ez bermatua.

Egin beharreko lanak

 • Konpainia, pertsonen arteko komunikazioa, etab.
 • Etxe barruan eta kanpoan laguntzea.
 • Paseatzen eta erosketak egiten laguntzea.
 • Atsedenaldian zaintzaileak egingo lituzkeen funtzioak (elikaduran laguntzea, gainbegiratzea, etab.).

Hartzaileak

Beren autonomia pertsonalarekin eta/edo mendekotasunarekin edo desgaitasunarekin lotutako zailtasunak dituztenak.

Baldintzak

 • Eguneroko bizitzako jarduerak garatzeko gaitasunaren arabera ematen da zerbitzua, edo jarduera horien narriadura fisiko edo psikosoziala prebenitzeko.
 • Autobalimenduko eta/edo mendekotasuneko osasun-testa.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Eskabidea behar bezala beteta.
 • Titularraren eta elkarrekin bizi diren pertsonen NANren edo AIZaren kopia.
 • Interesdunen txosten medikoak.
 • Azken errenta-aitorpenaren kopia.
 • IBANren kopia.

Aurkezteko lekua

Burlatako Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroa.

Ezaugarriak

Etxeko Laguntza Zerbitzuari laguntzeko udal-zerbitzua da, batez ere familia zaintzaileei laguntzeko.

Koordainketa

Bai (baremo ekonomikoaren arabera).

Erlazionatutako informazioa