Gizarte Zerbitzuak – Jubilotekako taldeko arreta-zerbitzua

Organo kudeatzailea

Burlatako Udala – Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroa (GZUZ)

Baliabidearen xedea

 • Mendetasunaren prebentzioa eta autonomiaren sustapena, gaitasun kognitiboak eta fisikoak berreskuratuz eta mantenduz.
 • Zaintzaileei atsedenaldia eskaintzea.
 • Soziabilitatea sustatzen du eta isolamendua saihesten du.

Prestazio mota

Ez bermatua.

Egin beharreko jarduerak

 • Errealitatera orientatzeko jarduerak (denbora-, pertsona- eta espazio-orientazioa, prentsa-irakurketa eta gaurkotasuna).
 • Jarduera kognitiboak (hizkuntzakoak, epe laburreko memoria, epe luzeko memoria, kalkulua, arreta, funtzio exekutiboak, praxiak, gnosiak, etab.)
 • Pertzepzio-jarduerak.
 • Jarduera fisikoak (erorikoen aurkako gimnasia, dantzak, erlaxazioa, musikoterapia,..).
 • Sormen- eta adierazpen-jarduerak (laborterapia, ergoterapia, eskulanak).
 • Ezohiko jarduerak (hitzaldiak, belaunaldien arteko trukea…).

Hartzaileak

Beren autonomia pertsonalari eta/edo mendekotasun moderatuarekin lotutako zailtasunak dituztenak.

Baldintzak

 • Eguneroko bizitzako jarduerak garatzeko gaitasunaren arabera eta narriadura fisiko eta/edo psikosoziala prebenitzeko ematen da zerbitzua.
 • Autobalimenduko eta/edo mendekotasuneko osasun-testa.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Eskabidea behar bezala beteta.
 • Titularraren eta elkarrekin bizi diren pertsonen NANren edo AIZaren kopia.
 • Interesdunen txosten medikoak.
 • Azken errenta-aitorpenaren kopia.
 • IBANen kopia.

Aurkezteko lekua

Burlatako Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroa.

Ezaugarriak

Udalaren zerbitzu bat da, prebentziozkoa, gaitasunak mantentzekoa eta, batez ere, familia zaintzaileei laguntzekoa.

Koordainketa

Bai (baremo ekonomikoaren arabera).

Erlazionatutako informazioa