Gizarte Zerbitzuak – Etxeetara egindako janarien hornidura

Organo kudeatzailea

Burlatako Udala– Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroa (GZUZ)

Baliabidearen xedea

Autonomia pertsonalerako edo mendetasun-mailarako zailtasunak dituzten adineko pertsonei edo desgaitasuna dutenei etxeetara prestatutako otordu-zerbitzuak ematea. Batez ere udaleko etxez etxeko laguntza-zerbitzuaren erabiltzaileei eskaintzen zaie.

Prestazio mota

Ez bermatua.

Prestazioa

  • Egindako bazkariak eta/edo afariak banatzea, dieta espezifikoen arabera.

Hartzaileak

Beren autonomia pertsonalarekin eta/edo mendekotasunarekin edo desgaitasunarekin lotutako zailtasunak dituztenak.

Baldintzak

  • Eguneroko jarduerak garatzeko ezintasunaren arabera ematen da zerbitzua.
  • Autobalimenduko eta/edo mendekotasuneko osasun-testa.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

  • Eskaera egoki Beteta.
  • Titularraren eta elkarrekin bizi diren pertsonen NANren edo AIZaren kopia.
  • Interesdunen txosten medikoak (osasunaren araberako dietak adierazita).
  • Errenta aitorpenaren azken kopia.
  • IBANren kopia.

Aurkezteko lekua

Burlatako Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroa.

Ezaugarriak

Etxeko Laguntza Zerbitzuari laguntzeko eta familia zaintzaileei laguntzeko udal-zerbitzua da.

Koordainketa

Bai (baremo ekonomikoaren arabera).

Erlazionatutako informazioa