Gizarte Zerbitzuak – Zentro okupazionalera doazen ezinduentzako garraio babestua

Organo kudeatzailea

Burlatako Udala – Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroa (GZUZ)

Baliabidearen xedea

Burlatako bizilagunei, adimen urritasuna dutenei eta zentro okupazionalera joateko garraio babestua behar dutenei, joan-etorriak egiten laguntzea.

Hartzaileak

Burlatan erroldatutako pertsonak,% 33ko desgaitasun intelektuala edo handiagoa dutenak

Baldintzak

  • Burlatan bizitzea eta errolda izatea.
  • % 33ko edo gehiagoko desgaitasun intelektuala.
  • Zentro okupazionalera erregulartasunez joatea.
  • Zerga-betebeharrak egunean izatea.

Aurkeztu beharreko informazioa

  • Eskaera egoki beteta.
  • NANren edo AIZaren kopia.
  • Desgaitasun-mailaren ziurtagiri ofizialaren kopia.
  • Zentro okupazionalaren ziurtagiria, garraioaren erabilera adierazten duena.

Aurkezteko tokiak

Araudia

Banakako ebaluaziorako diru-laguntzen deialdia arautzen duen udal-ordenantza, tutoretzapeko garraiorako gizarte-laguntzak emateko. (2013ko abuztuaren 25eko NAO, 165. zk.).

Oharrak

Urteko deialdia NAO-n, web eta bando bidez argitaratua.

Erlazionatutako informazioa