Hirigintza – Bide publikoa okupatzea – Zangak, katak eta kalikatak irekitzeko lizentzia-eskaera