Hirigintza – Bide publikoaren okupazioa – Otorduetarako estalpea jartzeko baimen eskaera