Hirigintza – Bide publikoa okupatzea – Teknikariaren beharra duten instalazioen bidez (aldamioak, karga-jasogailuak) jabari publikoa okupatzeko eskaera.

Tokiko jabari publikoa okupatzea

Teknikariak instalatu behar dituen aldamio eta garabiengatik:- Obra-lizentziaren/AACC/OVP instantzia

Beste okupazio batzuk (edukiontziak, hesiak, etab.) Izapidea ikusi: Udaltzaingoa – Tokiko jabari publikoaren okupazioa