Hirigintza – Edozein jarduera abian jartzea (aisialdiko bilera-lokalak izan ezik)

Edozein jarduera abian jartzea (garajeak barne)

1.- Jarraibideak

2.- Abian jartzeko eskabidea

3.- Autolikidazioaren inprimakia

Abiarazitako autolikidazioaren jarraibideak

– Jarduera sailkatua den (gainera)

– Jarduera sailkatu gabea bada (gainera):