Hirigintza – Proiektua duten edo erantzukizunpeko adierazpenaren prozeduraren bidez izapidetzen ez diren obra-lizentziaren eskaera

Lizentzia behar duten obrak. Erantzukizunpeko adierazpenik behar ez duten gainerako obrak

Obra-lizentzien/AACC/OVP instantzia

Ohar garrantzitsua: lokaletan eta eraikinetan (ez etxebizitzetan) egiten diren obra guztiek proiektu teknikoa behar badute, eraikinen eraikuntzari buruzko Estatistika Galdetegia aurkeztu beharko dute, beteta, eta, horrekin batera, kasu bakoitzean aurretik adierazitako dokumentazioa.