SECOT PRUEBA

 

 

 

 

 

 

 

  HARREMANETARAKO ESKAERA / SOLICITUD DE CONTACTO
  Mesedez, markatu interesatzen zaizkizun lerro guztiak. /
  Por favor, marque todas las líneas que le interesen.

  EKINTZAILETZA / EMPRENDIMIENTO

  NO Ekintzailetza zer den jakin nahi dut. / Quiero saber qué es el Emprendimiento.
  NO Ekiteko ideia bat dut, eta ideiak kontrastatu nahi ditut. / Tengo una idea para emprender y quiero contrastar ideas.
  NO Nire ideia nola antolatu gehiago jakin nahi dut. / Quiero conocer más cómo organizar mi idea
  NO Antolaketa posible bat dut, baina gai batzuei buruz gehiago jakin nahi dut: / Tengo una posible organización, pero deseo saber más sobre algunos temas:

  • NO Produktua / Producto
  • NO Plangintza / Planificación
  • NO Finantziazioa / Financiación
  • NO Merkatua / Mercado
  • NO Kontrol ekonomikoa / Control Económico
  • NO Langileak / Personal
  • NO Egitura juridikoa / Forma Jurídica
  NO Nahiko prest dut, baina nola abiatu jakin nahi dut. / Tengo bastante preparado, pero quiero saber cómo arrancar.

  ENPRESA/NEGOZIO BAT DUT / TENGO UNA EMPRESA/NEGOCIO

  NO Nahiko ongi doa, baina gai batzuk hobetu nahiko nituzke: / Marcha bastante bien, pero me gustaría mejorar algunos temas:

  • NO Antolaketa / Organización
  • NO Produktua: / Producto:
   • NO Prezioak / Precios
   • NO Erosketak / Compras
   • NO Izakinak / Existencias
   • NO Kontrola / Control
   • NO Ordaindu gabeak / Impagados
  • NO Langileak / Personal
  • NO Marketina / Marketing
  • NO Legezkoa/Fiskala / Legal/Fiscal
  • NO Beste batzuk / Otros

  NO Arazo larriak ditut: / Tengo serios problemas:

  • NO Antolaketa / Organización
  • NO Ekonomikoak / Económicos
  • NO Langileak / Personal
  • NO Salmentak / Ventas
  • NO Bezeroak / Clientes
  • NO Lokalizazioa / Localización
  • NO Sektoriala / Sectorial
  • NO Beste batzuk / Otros

  NO Jubilatu nahi dut eta: / Quiero jubilarme y:

  • NO Negozioa familian mantendu / Mantener el negocio en familia
  • NO Merkatuan jarri / Ponerlo en el mercado
  • NO Sozietatearen gaia ebaztea / Resolver el tema societario
  • NO Beste batzuk / Otros

  BESTELAKOAK / VARIOS

  NO Aurretik aipatu ez den gai bat dut. / Tengo un asunto no indicado anteriormente.


  IRADOKIZUNAK / SUGERENCIAS